LIPTOVSKÁ DRAŽOBNÁ SPOLOČNOSŤ, s. r. o.
ukončila svoju činnosť k 23.01.2014